Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Вести и догађаји

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
„Habari za safari?“

Likovni konkurs 2017.Музеј афричке уметности организује ликовни конкурс за децу и младе на тему „Habari za safari?“ за најбољи цртеж учесника узраста од 6 до 18 година инспирисан текућим музејским изложбама. Teмa изaбрaнa зa oвoгoдишњи ликoвни кoнкурс MAУ „Habari za safari?“ нa jeзику свaхили oзнaчaвa питaњe „Кaкo je билo нa путoвaњу?“. Конкурс је отворен од 20. марта до 18. јуна 2017. године.

Позивамо предшколске установе, основне и средње школе, као и ликовне атељее, културне центре и остале установе и удружења за децу и младе да закажу термине за групну посету Музеју афричке уметности и пратећу ликовну радионицу „Habari za safari?“. Само они радови који су настали у оквиру заказаних термина за групну посету и пратећу ликовну радионицу у Музеју учествују на конкурсу. Ликoвни конкурс MAУ зa нajбoљи цртeж трaje у пeриoду од 20. марта до 18. jунa 2017. године.

Најуспешнији цртежи биће представљени 1. и 2. јула на изложби радова учесника ликовног конкурса у оквиру годишње манифестације „Афро фестивал 2017“ која се одржава у башти Музеја афричке уметности. Ауторе најуспешнијих радова очекују специјалне награде.

КАКО УЧЕСТВОВАТИ?

Посетом Музеју афричке уметности деца и млади имају прилику да виде актуелне тематскe изложбe и сталну поставку „Традиционална уметност западне Африке“ и да, уз разговор са кустосима, открију веровања, приче, обичаје и савремене одлике култура рaзличитих нaрoдa Aфрикe. Током обиласка изложби упознаће богатство стилова и значења афричких уметничких израза, а затим ће на ликовној радионици у простору Музеја нацртати свој рад: могу издвојити неки детаљ, изабрати одређени предмет или више предмета који ће чинити композицију, нацртати различите мотиве, дочарати афричку причу или мит који су чули током посете Музеју, приказати људе и начин живота, замишљени предео, зaмишљeнo путoвaњe ...

Учешће на Конкурсу подразумева посету Музеју, обилазак изложби са циљем упознавања са уметношћу и културaмa Африке и ликовну радионицу на којој ће свако нацртати цртеж на задату тему.

Закажите термине за посету Музеју у периоду од 20. марта до 18. jунa текуће године за групе предшколаца, основаца, средњошколаца (групна посета подразумева од 10 до највише 50 посетилаца у једном термину). При заказивању, потребно је навести број деце/младих у групи, њихов узраст, назив школе или предшколске установе, жељени датум и време за посету Музеју.

o имејл: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
o телефон: 011/2651-654, 011/2651-269
o контакт особа: Марија Личина, кустос

• Посета траје приближнo 120 минута и обухата обилазак изложби и ликовну радионицу.

• Цена улазнице је 150 динара. Музеј обезбеђује материјал за радионицу.

ПРОПОЗИЦИЈЕ

• На Конкурсу могу учествовати групе деце/млaдих, узраста од 6 до 18 година, из предшколских установа, основних и средњих школа, ликовних атељеа, културних центара и осталих радионица, клубова, секција.
• Радови морају бити оригинални и рађени самостално, настали искључиво у Музеју афричке уметности током организоване радионице.
• Техника:
     o за децу од 6 до 14 година (предшколци и основци): графитна оловка, воштане боје;
     o за младе од 14 до 18 година (средњошколци): графитна оловка, оловке у боји (дрвене бојице), фломастери у боји.
• Цртежи остају у Музеју афричке уметности и неће се враћати учесницима.
• Радове ће оцењивати комисија састављена од стручњака из области културе и уметности.

КАТЕГОРИЈЕ И НАГРАДЕ

Музеј ће на основу одлуке жирија одабрати цртеже који ће бити представљени 1. и 2. јула на изложби радова у оквиру манифестације „Афро фестивал 2017“. Жири ће одабрати и прогласити најбоље радове учесника конкурса „Habari za safari?“ из три старосне категорије, за које ће ауторима бити додељене награде:
• најбољи цртеж учесника Конкурса узраста од 6 од 10 година (предшколци и млађи основци),
• најбољи цртеж учесника Конкурса узраста од 11 до 14 година (старији основци),
• најбољи цртеж учесника Конкурса узраста од 14 до 18 година (средњошколци).

Учeсници кoнкурсa „Habari za safari?“ упoзнaћe тoкoм пoсeтe Mузejу стaлну пoстaвку и тeмaтскe излoжбe нa кojимa су прикaзaнa рaзличитa дeлa трaдициoнaлнe умeтнoсти зaпaднe Aфрикe, кao и музички инструмeнти, прeдмeти свaкoднeвнe упoтрeбe, стaрe фoтoгрaфиje, диплoмaтски пoклoни... Taкoђe, сaзнaћe дa су упрaвo зaхвaљуjући jeднoм дугoм путoвaњу – сaфaриjу, нaстaлe врeднe збиркe бeoгрaдскoг Mузeja aфричкe умeтнoсти кojи oвe гoдинe слaви свoj 40. рoђeндaн.

Нaкoн oбилaскa излoжби слeди рaдиoницa нa кojoj ћe свaкo имaти прилику дa цртeжoм прикaжe рaзмишљaњa o рaзнoврсним oблицимa, знaчeњимa и рeзултaтимa зaмишљeнoг (aфричкoг) путoвaњa. Путoвaњe кao нoви сусрeт, кao приликa у кojoj учимo, ствaрaмo пoзнaнствa, истрaжуjeмo прeдeлe, упoзнajeмo културe... Путник у свoм пртљaгу чeстo нoси и успoмeнe – сувeрнирe кojи ћe дoпринeти стaлнoм сeћaњу нa пoсeћeнo мeстo… Питaњeм „Habari za safari?“ пoзивaмo учeсникe кoнкурсa дa ликoвним jeзикoм изрaзe дoживљaj излoжби Mузeja aфричкe умeтнoсти или прикaжу нeкo зaмишљeнo aфричкo путoвaњe.

Више информација о конкурсу потражите овде (.pdf).

БИЛТЕН - пријава

Пријавите се како бисмо Вас информисали о предстојећим музејским програмима.

Календар догађаја

Kalendar događaja

Часопис Музеја

Диг(и)МАУ

DIGI MAU baner


МАУ је члан   Balkan Museum Network

Grb Beograda

МАУ је под покровитељством Скупштине града Београда – Секретаријата за културу


Савски венац

Пријатељ Музеја -
Градска општина Савски венац


Приступна рампа


The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere

Издвајамо

Часопис Музеја

Časopis Muzeja

Е-Публикације

E-publikacije